אשדודית נפלה כשרצה לממ"ד ותוכר כנפגעת איבה למרות ש…

Scroll to Top