מעבר סף אחוזי הנכות

דוגמא 3:
לקוח הגיע למשרדנו תוהה מדוע לא אושרה לו קצבת נכות כללית.
בהתאם לסעיף 208 (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995:
"תנאי לקביעת אי-כושר להשתכר הוא שנקבעה למבוטח נכות רפואית, לפי מבחנים, תנאים וכללים שקבע השר (בסעיף זה – המבחנים), בשיעור של 60% לפחות, ואולם אם נקבעה למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות, יהיה התנאי לקביעת אי כושר להשתכר – קביעת נכות רפואית, לפי המבחנים, בשיעור של 40% לפחות".
הסבר:
לאותו לקוח נקבעו מספר נכויות: 10% בגין כאבי ראש, 20% בגין הגבלות תנועה בעמוד השדרה, 20% בגין סכרת – אך כאמור הוא איננו זכאי לקבל קצבת נכות וזאת מן הסיבה כי סך הנכות המשוקללת שלו לא עוברת ה- 60%.
באמצעותנו הגיש הלקוח ערר לוועדה לעררים וכעת שינתה הוועדה את אחוזי הנכות של הלקוח כך שבסעיף של הגבלות התנועה בעמוד השדרה, נתנה הוועדה 25% נכות. לאחר שינוי זה, החל הלקוח לקבל קצבת נכות כללית.
אם נחשב את הנכות המשוקללת, נראה כי גם כעת לא עבר הלקוח את הסף של 60%, אזי איך ייתכן כי כעת עומד בסף הנדרש לקבלת קצבה?
ההסבר הוא לפי הסיפא של סעיף 208 לחוק, מאחר ויש ללקוח מספר ליקויים ולפחות ליקויי אחד מעל הסף של 25%, הסף הנדרש עבורו לקבלת קצבה הינו 40% ולא 60%.

Scroll to Top