מהו ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי הינו ביטוח אשר אדם מבטח את עצמו למקרה שחלילה ביום מן הימים יצטרך לקבל טיפול סיעודי.
בעבר, ביטוח סיעודי היה מורכב מתשלום חודשי לקופת החולים ואשר תשלום נוסף היה מיועד עבור הביטוח הסיעודי. קופת החולים היא זו אשר העבירה את הכסף לחברות הביטוח.

כיום, עדיין קופות החולים גובות תשלום חודשי הן עבור תשלום חודשי בהתאם למסלול (זהב, כסף, שלי וכו') והן עבור ביטוח סיעודי. אך כיום ישנם הסדרים בתחום. כלומר אם בעבר, אדם אשר היה עובר קופת חולים היה יכול לאבד את הרצף הביטוחי שלו לגבי הביטוח הסיעודי, כיום עניין זה סודר.

עד שנת 2019, בנוסף לתשלום הקבוע לקופת החולים, ואשר חלקו מיועד לביטוח הסיעודי, חברות הביטוח היו מוציאות גם אפשרות לרכוש פוליסת סיעוד פרטית, כיום פחות ופחות משווקות פוליסות אלו ע"י חברות הביטוח.

חשוב מאוד לדעת כי קיימים מצבים בהם אדם שילם בתקופה מסוימת בחייו עבור פוליסת סיעוד, וכאשר הפוליסה בוטלה, הרבה אנשים טועים לחשוב כי לא מגיע להם דבר. אך אין האמור נכון כלל. ישנם מצבים, וצריך לבחון כל עניין לגופו, בהם על אף ביטול הפוליסה נצברו זכויותיו של המבוטח והוא עדיין יכול לתבוע את פוליסת הסיעוד בקרות אירוע מזכה.

Scroll to Top